• البیرق ایران با احترامی که برای کاربران و مشتریان خود قائل میباشد ، تمامی اطلاعاتی که از کاربران خود در هنگام ثبت نظر ، ثبت سفارش و … دریافت میکند را محفوظ نگه داشته و به هیچ سازمان یا اورگانی نخواهد داد ، بنابراین درج اطلاعات درست توسط کاربران ضروری میباشد.

  • کاربران می‌توانند کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش پروفایل خود تغییر داده و ویرایش نمایند.

  • مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که ناشی از عدم رعایت موارد فوق‌ الذکر توسط کاربر باشد، با خود کاربر بوده و کاربر حق هرگونه ادعا علیه البیرق ایران را از خود سلب می‌کند.

  • البیرق ایران برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیرد و امیدوار است که تجربه سفارشی امن، راحت و خوشایند را برای همه کاربران فراهم آورد.